گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

سوابق علمي و تحقيقاتي دكتر ابراهيم صالحي عمران


 
 
سوابق علمي و تحقيقاتي دكتر ابراهيم صالحي عمران
 عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران
 رشته تحصيلي: برنامه ريزي آموزشی
رتبه علمی: استاد پایه 27
محل تحصيل: دانشگاه باث انگلستان سال 2001
 
آدرس: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، تلفن 9993-111-0911
 E_mail: edpes60@hotmail.com سوابق اجرايي و اداري:
 
1.      عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران از سال 1370.
2.      مدير برنامه ريزي و نظارت و سنجش آموزش دانشگاه 1370-1372.
3.      مدير گروه علوم تربيتي 1371-1373و1384ادامه دارد
4.      مديرکل امور آموزشي دانشگاه  مازندران1376-1372.
5.      عضو كميته برنامه ريزي آموزشي ، پژو هشي و توسعه اي دانشگاه مازندران 1371.
6.   عضو  كميته برنامه ريزي امور آموزش عالي در تهيه و تدوين برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنكي استان مازندران 1371.
7.      عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران 1373.
8.      عضو  كميته برنامه ریزی دانشگاه مازندران1370
9.      عضو ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه مازندران1375.
10.  عضو شورای دانشگاه مازندران 1373.
11.  عضو شورا وکمیته مرکزی آموزش های آزاددانشگاه مازندران 1375.
12.  عضو کمسیون بررسی مواردخاص دانشگاه مازندران1374.
13.  عضو كميته تخصصی شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان مازندران 1373.
14.  عضو شوراي تحقيقات اداره كل آموزش فني و حر فه اي استان مازندران 1381.
15.  عضو كميته شوراي  آموزشي و پژوهشي مركز آموزش مديريت دولتي.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 1381.
16.  مدیر گروه آموزشی مدیریت آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 1381. 
17.  نماینده و مسئول کارگاههای آموزشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران 1381.
18.  رئيس دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران 1382-1380.
19.  مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران 1384-1382.
20.  مدیر کار گروه دسترسی و تساوی حقوق کارگاه مشاوره ای بانک حهانی در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای1383.
21.  عضو کارگروه پزوهش, آمار و فناوری اطلاعات استان مازندران. 1383
22. عضو كميته شوراي تحصیلات تکمیلی حرفه ای و تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 1384.  -  ادامه دارد
23.  عضو گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران 1385-  ادامه دارد
24.  رئیس انجمن آموزش عالی ایران 1388- 1386 
25.  عضو شورای راهبردی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران1386- 
26.  عضو هیات امنای موسسه  آموزش عالی غیر انتفاعی خزر 1386الی 1390
27.  عضو هیات امنای موسسه  آموزش عالی غیر انتفاعی سبز1386الی 1390
28.  سرپرست موسسه  آموزش عالی غیر انتفاعی آمل از سال 1384ادامه دارد
29.  مدیر مسئول "مجله آموزش عالی". انجمن آموزش عالی ایران
30.  سردبیر مجله علمی "ارتباطات و اطلاعات در تحقیقات تربیتی". دانشگاه آزاد اسلامی ساری
31.  عضو شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1390
32.  عضو هیات تحریریه مجله قرآن و علوم بشري. دانشكده الهيات دانشگاه مازندران1391
33.  سردبیر مجله علمی و پژوهشی "مطالعات برنامه ریزی آموزشی". دانشگاه مازندران 1391
34.  عضو شورای برنامه درسي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور1391.
35.  مدرس حوزه علميه امام حسن عسكري آمل"ع"
36.  عضو كميته امايش اموزش عالي استان مازندران. 1390
37.  عضو كارگروه تخصصي بررسي توانايي علمي گروه علوم تربيتي. 1391
38.  مسئول كميته علمي المپيادعلوم تربيتي در قطب 2 كشور.
39.  عضو كميسيون تخصصي گرو ههاي علوم اجتماعي هيات مميزه دانشگاه مازندران 1390
40.   عضو قطب علمي اموزش مداوم در گروه علوم انساني.
41.   
فعایت های اجتماعی:
1.      حضور درجبهه 1365
2.      عضو هیات موسس دانشگاه غیر انتفاعی آمل
پروژه های تحقيقاتی انجام شده:
1.   اثر بخشي آموزشهاي فني و حرفه اي در كاريابي. سفارش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران و حوزه معاونت پزوهشی دانشگاه مازندران1382 .
2.      بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان زن دانشگاه مازندران. دانشگاه مازندران. حوزه معاونت پزوهشی1383.
3.      بررسي عوامل موثر در مهاجرت نخبكان به خارج كشور. دانشگاه مازندران. حوزه معاونت پزوهشی 1383 .
4.      سازمان دهي وضيعت اشتغال زنان بيكار جوياي كار استان مازندران. كميسون امور بانوان استانداري مازندران. 1380.
5.   بررسي ميزان اتلاف هزينه هاي جاري ناشي از افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه مازندران در سال تحصيلي 72-71. دانشگاه مازندران. حوزه معاونت پزوهشی1373.
6.   همكار تحقيق ”بررسي عوامل موثر بر عملكرد تحصيلي دانشجويان شاهد دانشگاه مازندران“. اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان مازندران. اداره تحقيق و پژوهش.1383
7.   بررسی نحوه برگزاری مسابقه ملی مهارت (المپیاد) آموزش های فنی و حرفه ای کشور: مورد بررسی چهارمین مسابقه. وزارت کار و امور اجتماعی. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. 1384.
8.   بررسی توقعات و انتظارات مخاطبان از برگزاری یادواره‎های شهداء. همکاری دانشگاه مازندران و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران.1390
9.   .همکار طرح پژوهشی: طرح ممیزی صد موضوع مهم علمی-ممیزی نظام آموزش عالی ایران طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشورو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1388.
10.   مجري طرح پژوهشی اموزش مجازي معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن اموزش عالي ايران. 1390
11.   مجري طرح پژوهشی: آسیب شناسی مدیریت آموزش­های مهارتی کشور و ارایه مدل مطلوب. شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 1390
12.  مجري طرح پژوهشی: بررسي ارتباط بين شادكامي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان در مدارس استان مازندران. اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران.1391.
13. مجري طرح پژوهشی: تحليل جامعه شناختي عوامل موثر در ميزان مشاركت مردم در ساخت فضاهاي آموزشي. اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران.1391.
14.   
 ناظرطرحهای تحقیقاتی:
 
1.      پیش بینی جمعیت دانش آموزی در دهه 83-1373.اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.1373.
2.   مقایسه عوامل موثر بر یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان موق و ناموفق مدارس متوسطه استان مازندران. اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران. 1384.
3.   بررسی میزان برخورداری مدارس از وسایل و رسانه های آموزشی و بکار گیری آن توسط معلمان دوره راهنمائی استان مازندران. اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.1383
4.   بررسی کیفیت آموزشی و علاقه به ادامه تحصیل در هنرستان های جوارکارخانه ومقایسه آن با هنرستانهای مشابه استان. اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.1372.
5.   بررسی نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی استان به انواع تشویق و تنبیه. اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.1373.
6.       ویژگی وضعیت مدیران مدارس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.1375.
7.   بررسی تاثیر بیکاری بربروز انواع معضلات و آسیب های اجتماعی ایثارگران استان های مازندران،گلستان.سازمان بنیاد شهید وامورایثارگران استان مازندران.1385.
  تالیف کتاب:
 
1.   نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی(1384). مازندران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران..
2.      جامعه، کار و مشاغل: مروری بر مهارتهای اشتغالزا در بازار کار(1386). تهران،ا نتشارات سمت .
ترجمه کتاب:
 
3.      آموزش عالی و کار آفرینی(1391)بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران
4.      فقر و آموزش(1391) تهران. سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور.
5.      شاخص­هایی برای کیفیت آموزش فنی و حرفه ای (1391) تهران. انتشارات سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور.
6.   الگوی شایستگی برای مجریان آموزش های فنی و حرفه ای (1391) تهران. انتشارات سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور.
 چاپ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی(ISI. ISC) داخل و خارج: 
1.   Expansion of higher education in Iran and women's participation  چاپ در مجله بين المللي The Journal of Humanities of the IRI   سال 1381 .  جلد 9، شماره4.
2.   صالحی ابراهیم (1383) ديدگاههاي نظري توسعه آموزش عالي. مجله علمي و پژوهشي دانشور رفتار، دانشگاه شاهد . شماره 5 سال:68-55
3.      ملت ، دولت و آموزش عالي. دايره المعارف آموزش عالي بنياد. تهران، دانشنامه بزرگ فارسي .1383.
4.   صالحی ابراهیم (1383) بررسي عوامل موثر بر كاريابي آموزش ديدكان فني و حرفه اي استان مازندران. دانشگاه مازندران. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي. شماره 12، 116-87
 
5.     The reasons of women's representation in Iranian universitiy .  Education –line. Document. British Education Index,2003. Leeds.www. leeds. ac.uk/ educol/document/00003626.htm 
 
6.    صالحی ابراهیم (1385) وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن: مطالعه ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.شماره 39: 60-42
7.   صالحی ابراهیم (1385) چاپ مقاله تحت عنوان: بررسي نگرش اعضاي هيات علمي نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از كشور(مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). نامه علوم اجتماعي.
8.   صالحی ابراهیم (1384) چاپ مقاله تحت عنوان:بررسي عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران، مجله علوم تربيتي وروانشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره دوم، 98-77.
9.   صالحی عمران ابراهیم (1386) بررسي ميزان توجه به مولفه هاي هويت ملي در كتاب هاي درسي دوره آموزش ابتدايي. فصلنانه مطالعات ملي. سال هشتم شماره1. 84-61.
10.  Salehi Omran, Mehrali zadeh, Y. (2007) Debate of WTO in Education and Iran's higher education comparative advantages.. فصلنامه بررسیهای اقتصادی.دوره چهارم- شماره دوم. 1386. 36-3
11.                        Mehrali zadeh, Y. Salehi Omran, (2008)Higher education and the debate on key/generic skills. Canadian Journal of university Continiuing education.Vol. 34, No. 1. 95-117.
12. صالحی عمران ابراهیم (1387) بررسی ميزان توجه به مولفه هاي هويت ملي در كتاب هاي درسي دوره راهنمایی. فصلنانه مطالعات ملي. سال نهم شماره3. 25-3.
13. ایزدی صمد ،صالحی عمران ابراهیم،قره باغی محمدمهدی (1387) بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه مازندران). مجله آموزش عالی ایران، شماره سوم، 53-19.
14. صالحی عمران ابراهیم،آقامحمدی علی (1387) بررسی دانش، نگرش و مهارت های زیست محیطی معلمان دوره آموزش ابتدایی. فصلنامه تعلیم و تربیت.سال 24، شماره:3 : 117-91.
15. هاشمی سهیلا، صالحی عمران ابراهیم، ولیپور رقیه(1387) بررسی حیطه های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه مازندران).مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز.شماره 3: 132-97.
16. صالحی عمران ابراهیم، رستمی فرخنده (1388) بررسی تاثیر اموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان. دو فصنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 1، شماره 2: 34-22.
17. صفار حیدری حجت، صالحی عمران ابراهیم ، منتظری انسیه (1388)زمینه یابی افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی. مجله آموزش عالی ، شماره چهارم: 106-83.
18. صالحی عمران ابراهیم، ایزدی صٌمد، رضایی فرزانه(1388) تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش جهانی. مجله مطالعات برنامه درسی.شماره 13.14: 176-141.
19. ایزدی صمد، صالحی عمران ابراهیم،  عابدینی میمنت(1389)چيستي وچرايي آموزش سلامت كودكان دردوره ابتدايي. مجله نوآوری های آموزشی.شماره33: 162-139.
20. صالحی عمران ابراهیم، یغموری، سعید (1389) بررسی مهارتهای استغال زای بازارکار با توجه به اقتصاد جهانی. مجله مطالعات برنامه درسی. شماره 16: 188-165.
21. صالحی عمران، ابراهیم؛ قنواتی، لیلا (1389). بررسي بار آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه دانشگاه مازندران. مطالعات تربیتی و روان­شناسی، 11 (2)، 38 -21. 
22.  صالحی عمران، ابراهیم(1389) رویکرد های نظری در برنامه های درسی آموزش صنعتی. مجله مطالعات برنامه درسی. شماره 19: 42-8.
23. صالحی عمران، ابراهیم، جعفری صمیمی، احمد. نیلی جمال(1389)مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزودهای اقتصادی در استان کردستان. مجله علو م تربیتی. دوره ششم. شماره 3و4: 170-143.
24. ایزدی صمد، صالحی عمران ابراهیم،  قربانی، عادل( 1389) ارزیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان جامع علمی رو کاربردی.فصلنامه آموزش عالی ایران. شماره 2: 24-1.
 
25. صالحي عمران ابراهيم، ميمنت عابديني بلترك(1390)تحليل محتواي مولفه هاي اطلاعات سلامت در كتاب هاي درسي. مديريت اطلاعات سلامت. دوره هشتم،شماره 4: 608-601
26. صالحي عمران ابراهيم،ابراهيمي قربانعلي، حسين زاده مليحه(1389) بررسي عوامل و انگيزه‌هاي پيدايش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي  غيردولتي- غيرانتفاعي در ايران مطالعه موردي:استان مازندران. مجله مطالعات اجتماعي ايران. شماره 3ف صفحه: 107-83
27. ابراهيمي قربانعلي،  صالحي عمران ابراهيم، حسين زاده مليحه(1389) بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی.فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران.شماره 3  :66-39 .
28. صالحي عمران ابراهيم، سالاری ضیاالدین( 1391) یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرایند یاددهی-یادگیری. راهبرد های آموزش. دوره5، شماره 1،صفحه:
29. صفار حیدری حجت،صالحي عمران ابراهيم،  رضا یی فریمانی(1389) بررسی میزان اشنایی و علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال ششم، شماره 20. 196-173.
30. صالحي عمران ابراهيم، چارباشلو, حسین (1391)بررسی میزان توجه به مهارتهای عمومی اشتغال زا در محتوای کتب درسی دوره ی آموزش راهنمایی ایران.فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دانشگاه شهید بهشتی
31. صالحي عمران ابراهيم، اقدایی، محمد حسن، هاشم خانی سرفراز(1391) استفاده از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دکتری. فصلنامه "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی". ، شماره 65 ، صص .20-1
32. صالحي عمران ابراهيم،  عالي شوندي، اقدس (1391)سياست پذيرش دانشجويان بومي از چشم انداز همبستگي ملي. مطالعات ملي، شماره 13: 53-74.
33.                        Salehi omran. Ebrahim: Char bashlo  H. Koshnevisan F. (2012) A survey on the attention criteria of work components in Iran elementary school textbooks. Journal of  Basic and applied Scintific research. (11) 2. 10901-10895.
34.  ولي پور، رقيه، وحيد شاهي كورش، صالحي عمران ابراهيم(1391)  مهارتهاي زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال. 1389، مجله ايراني آموزش پزشكي،2(12): 93-99.
35.                        Dehgani M; Salehi omran. Ebrahim. et al (2012) Evalutionary tend of logical thinking in higher education:curricula and development of graduate students logical thinking. Archives des sciences. 658-652.
36.                        صالحي عمران ابراهيم، ثابتي  عبدالحميد (1391) بررسی مؤلفه­های مسئولیت اجتماعی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی در توسعه منابع انسانی. فصلنامه آموزش عالی ایران، 35-1
37.  صالحي عمران ابراهيم، هاشمي، سهيلا، چارباشلو, حسین (1391) بررسی مقایسه­ای مؤلفه­های فرهنگ کار در کتابهای درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان. دانشور رفتار. سال 17.شماره 42،صفحه: 194-173
38.  صالحي عمران ابراهيم، سهيلا هاشمي، ،منصوره ايران نژاد(1391) تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره­ی آموزش ابتدایی براساس مؤلفه­های شادکامی. فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری­های آموزشی.شماره 44. 164-141.
39.                        Salehi omran Ebrahim. Chaharbashlo H. (2012) A survey on the attention criteria of work components in Iran elementary school textbooks. Journal of  Basic and applied Scintific research. 10901-10895
40.                        Ariya S. Abolghasemi. M. Ahmadvand A. Salehi omran. E. (2013)The changing approch of the higher education development decision making in Iran.IRJBS. Vol 4.
41.                        Ariya S. Abolghasemi. M. Ahmadvand A. Salehi omran. E. (2013)Desiging higher education development Fuzzy expert system in Iran. JMCS. Vol. 8.
42. صالحي عمران ابراهيم ، زهرا جعفري كرفستاني(1392) بررسي ميزان برخورداري رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران.  پزوهشنامه مديريت اجراي علوم اقتصادي.
43.          صالحي عمران ابراهيم ، عباس عزيزنژاد(1391 )بررسي اخلاق پژوهي در متون اسلامي و قرآني (با تأكيد بر آثار حضرت آيت الله جوادي آملي). "فصلنامه قران و علوم بشري دانشگاه مازندران"
44. صالحي عمران ابراهيم ، الهه رحماني(1392) بررسی و شناسایی شایستگیها و مهارتهای اشتغالزای زنان در صنعت (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان). فصلنامه آموزش مهندسي ايران. دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 51-73.
45.  صالحي عمران ابراهيم (1391) بررسي زمينه ها و عوامل موثر براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي فني و حرفه اي. فصلنامه مهارت آموزي. شماره 2صفحه:9-25.
46.  صالحي عمران ابراهيم ، الهه رحماني قهدريجاني(1391) بررسي شايستگي هاي كانوني در برنامه هاي اموزش هاي فني و حرفه اي: مروري برمباحث نظري و تجربيات كشورها . فصلنامه مهارت آموزي. شماره 1صفحه7-31.
47.  صالحي عمران ابراهيم، ميمنت عابديني، حليمه كنطورچي(1392) بررسي ديدگاه مديران دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه درباره هويت ملي. فصلنامه مطالعات ملي. سال 14 شماره 3 صفحه:49-25
 
ارائه و چاپ مقاله در کنفرانس های داخلی:
 
1.   علل و عوامل موثر در بي علاقه گي و كم توحهي دانشجويان رشته هاي دبيري به دروس تربيتي. چهارمين سمپوزيوم جايگاه تربيت. وزارت آموزش و پرورش 1372.
2.      آموزش های فنی و حرفه ای. پنجمین همایش ملی کار.تهران، وزارت کار و امور اجتماعی .1383
3.   آموزشهاي فني و حرفه اي، مهارت هاي اساسي و تحولات اجتماعي. مجموعه مقالات چاپ شده در همايش آموزشهاي فني و تحولات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي. اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي استان مازندران. 1383.
4.      زن و توسعه: تحليلي بر كاربرد نظريه هاي سرمايه انساني و اجتماعي. دفتر مطالعات زنان دانشگاه مازندران.1382
5.   بررسي گسترش آموزش عالي  در ايران با رجوع خاص به مشاركت زنان. دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي وزارات علوم و تحقيقات و فن آوري. 1380.
6.   چاپ مقاله تحت عنوان: آيا اصلا حات آموزش عالی در ایران در جهت تحولات جهانی شدن است؟ همايش آموزش عالی و توسعه پايدار. مجموعه مقالات همايش. جلد دوم. مو سسه پژوهش و بر نامه ريزي آموزش عالي. 1383
7.   چاپ مقاله تحت عنوان: تغييرات بازار کار، توسعه آموزش عالی و سرمايه اجتماعی. همايش آموزش عالی و توسعه پايدار. مجموعه مقالات همايش. جلد اول. مو سسه پژوهش و بر نامه ريزي آموزش عالي. 1383
8.   آموزشهاي فني و حرفه اي، تحولات اجتماعي و اقنصادی. مجموعه مقالات چاپ شده در همايش آموزشهاي فني و تحولات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي. اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي استان مازندران. 1384.
9.   آموزش عالی و پرورش روحیه کار آفرینی در دانشجویان: مورد بررسی دانشگاه مازندران.سمنان دانشگاه سمنان. همایش ملی آموزش عالی و کار آفرینی. 1386.
10. تبیین و کار بست نظریه سارنده گرایی در تدریس علوم. همایش منطقه ای یاددهی و یادگیری در آموزش علوم. سلماس، دانشگاه آزاداسلامی واحد ماکو. 1388.
11. ارائه الگوی ارزیابی در کیفیت در آموزشی عالی براساس رویکرد سیستمی. مجموعه مقاله های همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی.دانشگاه شهید بهشتی. 1387.
12. تبیین مولفه های اساسی برنامه درسی برای ایجاد و توسعه مهارتهای اشتغال زای بازار کار در اقتصاد جهانی. .هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی.بابلسر دانشگاه مازندران1387.
13. جهانی شدن، افت کیفیت آموزشی و خصوصی سازی در آموزش. .هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی.بابلسر دانشگاه مازندران1387.
14.  تاثیر آموزش های جهانی در رشد حرفه ای معلم. هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی.بابلسر دانشگاه مازندران1387.
15.  توسعه منابع انسانی ورویکرد های نظری. همایش ملی منابع انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر.1388.
16.  برنامه درسی اموزش عالی و مهارتهای اشتغالزای بازار کار در اقتصاد جهانی. همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران. دانشگاه تبریز1388.
17.  تبیین ضرورت توجه به مهارتهای اشتغالزادر برنامه ی درسی اموزش عالی.همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران. دانشگاه تبریز1388.
18.  برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارتهای کار آفرینی. همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران. دانشگاه تبریز.1388.
19. تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی برمبنای مولفه های خلاقیت.سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.6-5 آبان. تهران(خانه معلم).1389 .
20. نقش تفاوت های جنسیتی در هویت یابی تحصیلی و شغلی دانشجویان و بررسی آن در مباحث روانشناسی. همایش تفاوتهای جنسیتی در روانشاسی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر. 20 آذر 1389.
21. چرایی و چیستی آموزش سلامت در کتاب های درسی دوره ابتدایی.اولین همایش ملی عوامل اجتماعی موثر برسلامت.دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران 21و 22 مهر ماه 1389.
22. بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی و ابعاد آن. همایش ملی رویکردها، جالش ها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت. اسفند 1389.
23. بررسی تفکر انتقادی و خلاق در دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان.دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: برنامه درسی تربیت معلم. تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 10و11 اسفند 1389.
24. بررسی مها رتهای اشتغال زای بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی از دیدگاه مدیران و کار فرمایان. همایش ملی دانشگاه، دانشجو و نیاز های جامعه. اصفهان. دانشگاه اصفهان. 29 اردیبهشت 1389.
25. دانشجو و انتخاب شیوه خاص تحصیل حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری در دانشگاه: یک تحلیل اقتصادی. همایش ملی دانشگاه، دانشجو و نیاز های جامعه. اصفهان. دانشگاه اصفهان. 29 اردیبهشت 1389.
26. بررسی سیاست پذیرش دانشجو در دانشگاه های ایران. همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری کار آفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. 28و 29اردیبهشت 1390.
27. بررسی مولفه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در توسعه منابع انسانی. همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری کار آفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. 28و 29اردیبهشت 1390.
28. بررسی روابط دانشگاه و صنعت در ایران: مطالعه تطبیقی با توجه به تجربیات کشور های موفق. همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری کار آفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. 28و 29اردیبهشت 1390.
29.  تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس حیطه شناختی درس تربیت بدنی. همایش ملی تحول بنیادین در نظام درسی ایران. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. 28 اردیبهشت 1390.
30.  علوم تربیتی و اشتغال. اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.14 اردیبهشت 1390.
31. بررسی نقش آموزش های دینی در شادکامی فردی و اجتماعی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، 17 اسفند 1390.
32. اهمیت و ضرورت شکل گیری بستر های فرهنگی شادی و نشاط در دانشگاه اسلامی.  مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، 17 اسفند 1390.
33. حایگاه و نقش معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه اسلامی . مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، 17 اسفند 1390.
34.  بررسی نظرات دانشجویان در باره ویژگی انسان کامل در اسلام در رفتار دانشجویان: مورد بررسی دانشگاه مازندران. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، 17 اسفند 1390.
35.   سخنران ويژه همايش ملي" مهارت آموزي و اشتغال در ايران". تهران. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1391.
36. بررسي تناسب رشته­هاي تحصيلي در فرايند گسترش و آمايش آموزش عالي(مطالعه موردی: دانشگاه شمال کشور) همایش بین المللی" آمايش در آموزش عالي.  بابلسر دانشگاه مازندران. 1391.
37.  بررسی دیدگاههای انتقادی در آمايش آموزش عالي. همایش بین المللی" آمايش در آموزش عالي.  بابلسر دانشگاه مازندران. 1391.
38.  سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران ودستاوردهای آن در برنامه ریزی آموزش عالی. همایش بین المللی" آمايش در آموزش عالي.  بابلسر دانشگاه مازندران. 1391.
39.  مسأله اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و ضرورت توجه به مهارتهای اشتغال زای بازار کار در طرح آمایش آموزش عالی. همایش بین المللی" آمايش در آموزش عالي.  بابلسر دانشگاه مازندران. 1391.
40. بررسی شایستگی های کانونی در برتامه های آموزش های فنی و حرفه ای: مروری  بر مباحث نظری و تجربیات کشورها. همايش ملي" مهارت آموزي و اشتغال در ايران". تهران. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1391.
41.  بررسی زمینه ها و عوامل موثر برای ادامه تحصیل در دانشگاه هاي فنی و حرفه ای. همايش ملي" مهارت آموزي و اشتغال در ايران". تهران. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1391.
42.  سرمايه فرهنگي به عنوان يك ضرورت فرهنگي در اموزش عالي.
43.  دانشگاه پژوهشي يك ضرورت براي سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي. تهران. همايش ملي اينده پژوهي. 1391
44.  بررسي وضعيت تدريس رايانه دانش اموزان دوره متوسطه فني و حرفه اي شهرستان ساري. همايش ملي" مهارت آموزي و اشتغال در ايران". تهران. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1391.
45.   ارائه و چاپ مقاله در كنفرانس های بین المللی:
 
1-ارائه مقاله تحت عنوان :
  .A Study of the relationship between higher education expansion and dialogue among civilisations در كنفرانس بين المللي گفت و گوي تمدن ها. ورشو . لهستان. 1382.
2-ارائه مقاله تحت عنوان:
Expansion of higher education in Iran and women's participation  در كنفرانس بين المللي آموزش مردمان بومي – كانادا –1381 . 
3-ارائه مقاله تحت عنوان :
 The reasons of women's representation in Iranian universities   در كنفرانس بين المللي تحقيقات آموزشي در اروپا – هامبورگ آلمان 1382 . 
4-ارائه مقاله تحت عنوان :
 Vocational training  in  relation to adults in Iran     در كنفرانس يونسكو – تايلند 1382 .
5-چاپ مقاله تحت عنوان :
   Growth and development of university in Iran and women's representation.  در كنفرانس آموزش عالي براي قرن 21 – مالزي 1381 .
6-ارائه مقاله تحت عنوان :
Higher education expansion with relation to Nation-State in the age of globalisation.
در كنفرانس تعليم و تربيت ، مشاركت و جهاني شدن.  جمهوري چك، پراگ. 2004.
7-ارايه مقاله تحت عنوان :
A study of factors determining on technical and vocational trainees placement (case study: Iran).
در كنفرانس بين المللي تحقيقات آموزشي در اروپا – يونان1383 . 
8- ارائه مقاله تحت عنوان :
A study of women's participation in public life in Iranian context.Paper presented  at the XVI World Congress of Sociology. Durban. South Africa 23-29 July 2006.
.
9- پذيرش مقاله تحت عنوان :
Higher education expansion and new labour market’s needs: A Theoretical
l discusion. Presented  for the EERA conference. Dublin 2005.
10- ارائه  مقاله تحت عنوان :
A study about women's employment among the university's graduates: case study mazandaran university.Paper presented  at the EERA conference.Geneva 2006.
11- ارائه  مقاله تحت عنوان :
Higher educational opportunity for Iranian women and social change. Paper presented  at the Globalization, inequality and the life course conference. Department of Sociology, University of Groningen, The Netherlands, Sept. 1-2, 2007.
12-ارائه مقاله تحت عنوان :
Employability skills training in higher education. Paper presented  at the ECER conference 10-12 Sept. 2008 Goteborg.
13- ارائه  مقاله تحت عنوان :
Explanation of the expansion of higher education in Iran with reference to women. Paper presented  at the British Association for International and Comprative Education (BAICE) Research student conference. Gender and Education: Policy and practive, 5th May 2000. University of Sussex Institute of Education.
14- ارائه  مقاله تحت عنوان :
Employability skills with considering social capital in Iranian HE .Paper presented  at the International conference on learning innovation in science anf technology  ICLIST conference 24- 25 Feb. 2010.Pattaya.Thahiland.
15- ارائه  مقاله تحت عنوان :
Supply side explanations for the women 's participation in higher education in Iran with considering nation-state formation. Paper presented  at the World congress of sociology. 11-17 July 2010. Gothenburg, Sweden.
16- ارائه  مقاله تحت عنوان :
Content analysis of elementary textbooks based on global education components. Paper presented  at the globalization and localization in call international conference 1-3 Dec. 2010. Sabah. Malaysia.
چاپ چکیده در کنفرانس:
تبیین پیامد های فراروی افزایش حضور زنان در موسسات آموزش عالی. اصفهان. دانشگاه اصفهان. دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران.1389.
آموزش عالی، رویکرد حرفه گرایی و ارزیابی اقتصادی. همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی.تهران. دانشگاه شهید بهشتی. 1387.
بررسی انواع سرمایه ها و برنامه های آموزش علوم انسانی: فرصت ها و چالش ها. تهران.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. همایش بین المللی علوم انسانی در ایران.1389.
بررسی چالشهای آموزش علوم انسانی در آموزش عالی ایران.کنگره ملی علوم انسانی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1385
46. تحلیل مفهوم شهروندی و جایگاه آن در جامعه اسلامی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، 17 اسفند 1390.
47. بررسی نقش دانشگاه اسلامی در ایجاد شادی و بهزیستی روانی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، 17 اسفند 1390.
48. سرمايه روانشناختي به عنوان رويكردي نو در تضمين كيفيت نظام هاي اموزشي. تهران كنفرانس ملي ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظام هاي اموزشي. 1391
 
Higher education and employability skills with considering social capital.HERDSA conference. 8=11 July 2007. Australia.
Iranian female graduate and their employment situation. ECER conference 2010. Helsinki. Finland.شركت در دوره ها و كارگاههاي مختلف آموزشي و تحقيقي:
 
1.      شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان «  روش تحقيق كمي و كيفي ».  دانشگاه مازندران 1381 .
2.      شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان «  آشنايي با شيوه هاي ارزشيابي آموزشي ». دانشگاه مازندران 1381 .
3.      شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان « روش تدريس زبان انگليسي (1) » .دانشگاه مازندران : 1381 .
4.      شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان «  آشنايي با اينترنت و پايگاههاي اطلاعاتي » . دانشگاه مازندران 1381 .
5.   شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان « روشها و فنون تدريس پايگاههاي اطلاعاتي » دانشگاه مازندران 1381 ».
6.   شركت در كارگاه آموزشي تحت عنوان « ميزگرد تخصصي بررسي مسايل اجتماعي استان مازندران » دانشگاه مازندران 1381 ».
7.      شركت در دوره آموزشي و اجرائی چرخه مدیریت بهره وری. انجمن بهره وری ایران 1384
 
 
 
مجری و تدریس در کارگاههای آموزشی:
 
1.   برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی" مهارت های روش تدریس" برای مدرسان دانشگاههای علمی و کاربردی استان مازندران در سال 1387.
2.   برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی”روش تحقیق برای مدیران و کارشناسان بنیاد شهید و امورایثارگران استان مازندران در دانشگاه مازندران سال 1386.
3.       برگزاری و تدریس شش دوره کارگاه آموزشی" روش تدریس" برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1383.
4.   برگزاری و تدریس  کارگاه آموزشی" روش تحقیق و مقاله نویسی" برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1383.
5.      مجری کارگاه آموزشی" آشنایی با شیو ه های ارزشیابی آموزشی" برای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران 1381.
6.       مجری کارگاه آموزشی" روشها و فنون تدریس" برای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران 1381.
7.      برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی" روش تدریس" برای اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه مازندران 1381.
8.      برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی" روش تدریس" برای مربیان ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران 1380.
9.   برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی”روش تحقیق" برای مدرسان دانشگاههای علمی و کاربردی استان مازندران در سال 1385.
10. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی”روش تحقیق" برای مدرسان دانشگاههای علمی و کاربردی استان مازندران در سال 1386.
11. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی”روش تحقیق" برای مدیران و کارشناسان خدمات درمانی تامین اجتماعی استان مازندران.1385.
12. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی"طراحی پروپوزال تحقیقاتی" برای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور منطقه 9کشور 1381.
13. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی" مهارت های روش تدریس" برای مدرسان دانشگاههای علمی و کاربردی استان مازندران در سال 1389.
14. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی" روش تحقیق" برای مدرسان دانشگاههای علمی و کاربردی استان مازندران در سال 1389.
15. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی" توانمندسازي اعضاي هيات علمي در روش تدريس" برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم وفنون بابل 1390
16. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی" توانمندسازي اعضاي هيات علمي در روش تدريس" برای اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران 1391
17. تدریس در کارگاه ملي " اشنايي با مفاهيم و نظام هاي جديد در زمينه يادگيري مدام العمر. تهران كميسيون ملي يونسكو در ايران و وزارت اموزش و پرورش. تهران 1391.دبير همايش هاي ملي در كشور:
 
1.      دبير همايش ملي« دانشگاه و گفتگو ي تمدنها » محل برگزاري همايش: دانشگاه مازندران 1381.
2.      دبير همايش ملي « جايگاه گفتگوي تمدنها در بين اقشار مختلف جامعه » محل برگزاري همايش : دانشگاه مازندران 1380.
3.   دبير  همايش اول ملي آموزسهاي فني وتحولات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي. دانشگاههای مازندران وتهران و اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي استان مازندران.  در سال1383.
4.   دبير همايش دوم ملي نقش آموزسهاي فني و تحولات اقتصادي، اجتماعي. با همکاری دانشگاههای مازندران و تهران, سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي استان مازندران.  در سال1384.
5.      عضو هیات علمی همایش ایثارو شهادت:چالش ها و فرصت ها در حوزه های فرهنگ،اقتصاد و سیاست.دانشگاه مازندران 1387
6.       عضو هیات علمی همایش ملی"نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار".کانون همبستگی فرهنگیان ایران 1383.
7.      عضو کمیته علمی همایش بین المللی "آموزش و یادگیری غیررسمی. دانشگاه فردوسی مشهد 1385.
8.      عضو کمیته علمی همایش ملی”انسان معاصر،دین و کارکرد های آن" دانشگاه مازندران 1384.
9.      عضو کمیته علمی همایش"فرهنگ کار" دانشگاه آزاد اسلامی ساری 1384.
10.  عضو کمیته علمی .هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی.بابلسر دانشگاه مازندران1387.
11.  دبير همايش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی.دانشگاه شهید بهشتی 1387.
12.  عضو کمیته علمی همایش طرح مسائل اجتماعی استان مازندران. 1388
13.  عضو کمیته علمی همایش ملی فرصت ها و چالش ها اجتماعی، امنیتی در سواحل دریای خزر. ساری 1389.
14. عضو کمیته علمی همایش بین المللی مدیریت، آینده ­نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. انجمن آموزش عالی ایران.1390
15.  عضو کمیته علمی همایش ملی دانشجو، دانشگاه و نیاز های جامعه. دانشگاه اصفهان. 1389
16.  عضو کمیته علمی همایش دین، دانشگاه و علوم انسانی. دانشگاه مازندران 1390
17.  دبير كميته علمي همايش بين المللي" آمايش در آموزش عالي". دانشگاه مازندران 1391
18.  عضو كميته علمي همايش ملي" مهارت آموزي و اشتغال در ايران". تهران. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1391.
19. عضو كميته علمي همايش بين المللي" مهارت آموزي و اشتغال در ايران". تهران. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1392.
 
افتخارات:
 
1.      پژوهشگرنمونه دانشگاه مازندران در سال 1383.
2.      استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال1385
3.   دریافت لوح تقدیر از معاون رییس حمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان مدیر موفق درتوسعه ورزش استان مازندران در سال1384
4.      دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران به عنوان مدیر موفق درتوسعه ورزش استان مازندران در سال1384
5.      دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران به عنوان مدیر موفق در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در سال 1382
6.       پژوهشگرنمونه دانشگاه مازندران در سال 1389.
7.      پژوهشگرنمونه استان مازندران 1390
8.      استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال1391عضويت در انجمن هاي علمي
1.      انجمن علمي آموزش عالي ايران
2.      انجمن بین المللی جامعه شناسیInternational sociological association دروس تدريس شده در دوره هاي كارشناسي ارشد:
Course Thought:
Systemic thinking in educational planning for MA Students
Theories of educational planning for MA Students
Economic of education for BA & PhD students
Research methodolog in education for MA students
دروس تدريس شده در دوره دکتری:
 
روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای
روش تحقیق كمي و كيفي درآموزش عالي
اقتصاد آموزش عالي
پژوهش كمي و كيفي در آمورش عالي
سياست گذاري دراموزش عالي
 

راهنمايي و مشاوره بيش از  100پايان نامه هاي کارشناسی ارشد و دكتري
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آبان ۱۳۸۶ساعت 13:49  توسط مصطفی عزیزی شمامی  |